Literature, Language & Linguistics

Search Google Scholar

or browse databases: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Search

Research

Services

Libraries & Spaces

About

Information for:

Subscribe to Literature, Language & Linguistics feed Literature, Language & Linguistics
Literature, Language and Linguistics
Updated: 13 hours 45 min ago

King David

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Benét, Stephen Vincent, 1898-1943
Categories: New Materials

Homesick for another world

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Moshfegh, Ottessa, author
Categories: New Materials

The Decameron

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Boccaccio, Giovanni, 1313-1375
Categories: New Materials

James Shore's daughter

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Benét, Stephen Vincent, 1898-1943
Categories: New Materials

Lyric moderns in brief;

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Boggs, Tom, 1905-1952, editor
Categories: New Materials

Lyrics in brief, 1300-1938;

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Boggs, Tom, 1905-1952, editor
Categories: New Materials

Qianlong jia xu Zhi yan zhai chong ping Shi tou ji

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Cao, Xueqin, approximately 1717-1763
Categories: New Materials

Shu xie li shi :

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Categories: New Materials

Shi pin zhu

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Zhong, Rong, active 502-519
Categories: New Materials

Xin bian Ri Han fan yi jiao cheng

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Liang, Chuanbao
Categories: New Materials

2003 nian wen xue pi ping

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Categories: New Materials

Qu pu yan jiu

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Zhou, Weipei
Categories: New Materials

Kangxi shi ci ji zhu

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Kangxi, Emperor of China, 1654-1722
Categories: New Materials

Leng lu za shi

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Lu, Yitian, jin shi 1836
Categories: New Materials

Bie niu guo lian qu

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Han, Shishan
Categories: New Materials

Min guo ying tan

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Zhu, Jian
Categories: New Materials

Gong Xi shi gao

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Gong, Xi
Categories: New Materials

Qiao jia da yuan =

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Zhu, Xiuhai, 1954-
Categories: New Materials

Xi bei "nan jia nü" xian xiang diao cha

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Ma, Busheng
Categories: New Materials

Wei wu er yu jian zhi

Sun, 05/14/2017 - 19:00
Zhao, Xiangru
Categories: New Materials

Pages